ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
US $21.00
1 سال
US $21.00
1 سال
US $21.00
1 سال
.co
US $39.99
1 سال
US $39.99
1 سال
US $39.99
1 سال
.net
US $21.00
1 سال
US $21.00
1 سال
US $21.00
1 سال
.org
US $21.00
1 سال
US $21.00
1 سال
US $21.00
1 سال
.com.co
US $21.50
1 سال
US $21.50
1 سال
US $21.50
1 سال
.net.co
US $21.50
1 سال
US $21.50
1 سال
US $21.50
1 سال
.biz
US $21.00
1 سال
US $21.00
1 سال
US $21.00
1 سال
.eu
US $19.98
1 سال
US $19.98
1 سال
US $19.98
1 سال
.la
US $69.95
1 سال
US $69.95
1 سال
US $69.95
1 سال
.me
US $39.95
1 سال
US $39.95
1 سال
US $39.95
1 سال
.in
US $29.95
1 سال
US $29.95
1 سال
US $29.95
1 سال
.info
US $35.00
1 سال
US $35.00
1 سال
US $35.00
1 سال
.ltda
US $59.99
1 سال
US $59.99
1 سال
US $59.99
1 سال
.ong
US $26.00
1 سال
US $26.00
1 سال
US $26.00
1 سال
.pro
US $39.95
1 سال
US $39.95
1 سال
US $39.95
1 سال
.cc
US $59.95
1 سال
US $59.95
1 سال
US $59.95
1 سال
.bz
US $59.95
1 سال
N/A
US $59.95
1 سال
.tel
US $19.98
1 سال
US $19.98
1 سال
US $19.98
1 سال
.tv
US $69.95
1 سال
US $69.95
1 سال
US $69.95
1 سال
.us
US $19.98
1 سال
US $19.98
1 سال
US $19.98
1 سال
.xxx
US $120.00
1 سال
US $120.00
1 سال
US $120.00
1 سال
.xyz
US $16.00
1 سال
US $16.00
1 سال
US $16.00
1 سال
.coop
US $170.00
1 سال
N/A
US $170.00
1 سال
.mobi
US $24.95
1 سال
US $24.95
1 سال
US $24.95
1 سال
.futbol
US $19.98
1 سال
US $19.98
1 سال
US $19.98
1 سال
.moda
US $39.99
1 سال
US $39.99
1 سال
US $39.99
1 سال
.name
US $19.98
1 سال
US $19.98
1 سال
US $19.98
1 سال
.store
US $39.65
1 سال
US $39.65
1 سال
US $39.65
1 سال
.viajes
US $50.00
1 سال
US $50.00
1 سال
US $50.00
1 سال
.website
US $25.00
1 سال
US $25.00
1 سال
US $25.00
1 سال
.zone
US $40.00
1 سال
US $40.00
1 سال
US $40.00
1 سال
.edu.co
US $20.00
1 سال
US $20.00
1 سال
US $20.00
1 سال
.org.co
US $40.00
1 سال
US $40.00
1 سال
US $40.00
1 سال
.nom.co
US $21.50
1 سال
US $21.50
1 سال
US $21.50
1 سال
.gov.co

سال
N/A
N/A
.mil.co

سال
N/A
N/A
.co.com
US $35.00
1 سال
US $35.00
1 سال
US $35.00
1 سال
.asia
US $39.95
1 سال
US $39.95
1 سال
US $39.95
1 سال
.be
US $30.00
1 سال
US $30.00
1 سال
US $30.00
1 سال
.es
US $26.25
1 سال
US $26.25
1 سال
US $26.25
1 سال
.ch
US $27.00
1 سال
US $27.00
1 سال
US $27.00
1 سال
.io
US $76.00
1 سال
US $76.00
1 سال
US $76.00
1 سال
.pe
US $65.00
1 سال
US $65.00
1 سال
US $65.00
1 سال
.uk
US $16.00
1 سال
US $16.00
1 سال
US $16.00
1 سال
.com.pe
US $65.00
1 سال
US $65.00
1 سال
US $65.00
1 سال
.net.pe
US $65.00
1 سال
US $65.00
1 سال
US $65.00
1 سال
.org.pe
US $65.00
1 سال
US $65.00
1 سال
US $65.00
1 سال
.br.com
US $65.00
1 سال
US $65.00
1 سال
US $65.00
1 سال
.uy.com
US $65.00
1 سال
US $65.00
1 سال
US $65.00
1 سال
.cf
US $0.00
1 سال
N/A
N/A
.ml
US $0.00
1 سال
N/A
N/A
.ga
US $0.00
1 سال
N/A
N/A
.gq
US $0.00
1 سال
N/A
N/A
.tk
US $0.00
1 سال
N/A
N/A

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains